Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir rozpoczęło swoją działalność w 1994 roku. Zostało utworzone przez KIR – kluczową instytucję polskiego sektora bankowego. 


Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir świadczy usługi wydawania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów oraz znakowania czasem. Szczegółowa oferta obejmuje:
Zestawy do e-podpisu, w tym zestawy z certyfikatem kwalifikowanym oraz niekwalifikowanym,
Certyfikaty kwalifikowane,
Certyfikaty niekwalifikowane,
Karty i czytniki,
Oprogramowanie do e-podpisu,
Narzędzia programistyczne,
Narzędzia służące do znakowania czasem dokumentów elektronicznych.

Dokumenty w wersji elektronicznej, które zostały potwierdzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, zweryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego, są równoważne pod względem skutków prawnych z dokumentami podpisanymi własnoręcznie. Z tego powodu podpis elektroniczny znajduje szerokie zastosowanie, między innymi w biznesie, administracji czy usługach medycznych.

Zestaw do składania podpisu elektronicznego mogą Państwo nabyć zamawiając go przez Internet, a następnie odebrać w sieci kilkunastu oddziałów KIR w całej Polsce, a także w placówkach kilkuset banków spółdzielczych współpracujących z KIR. Istnieje także możliwość zakupienia zestawu stacjonarnie – w oddziałach KIR. Więcej informacji na znajduje się na: http://www.elektronicznypodpis.pl/


Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

Biuro Obsługi Klienta
(pon. - pt., w godz. 8.00 - 18.00)
z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
tel. 22 545 55 55
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207
e-mail: bok@kir.pl